AAR Skřičková — vše pro proktologii

Rychlý dotaz

Jméno a Příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva

Laserová okluze s Dopplerovskou navigací

Novinkou v ošetření hemoroidů od ledna roku 2011 je metoda HeLP – HALO- laserová okluze s dopplerovskou navigací.

Jedná se o novou AMBULANTNÍ a BEZBOLESTNOU metodu pro léčbu hemorroidů, při které se k ošetření používá operační HeLP sada včetně doppleru (ultrazvuku) k vyhledání a tudíž přesné diagnostice hemorroidální tepny.

Postup: nejprve se zavede anoskop se zavaděčem s kanálem, který nejprve slouží pro sondu doppleru ke specifickému vyhledání hemorroidální tepny v oblasti submukózy (doppler 20Mz – dignostikuje do hloubky 4mm). Po dignostikování tepny se sonda vytáhne a stejným kanálem zavaděče se vsune laserová sonda pro aplikaci laserové energie. Poté se vyhledají specificky v celém ústí konečníku všechna místa určená k ošetření a postupuje se stejným způsobem. Na závěr se sondou doppleru ověří, že žádné z ošetřených míst již “nevydává” zvuk, tedy že aplikovaná laserová energie uzavřela cévu.

Rychlý dotaz

Rychlý dotaz - responzivní