AAR Skřičková — vše pro proktologii

Rychlý dotaz

Jméno a Příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva

UPOZORNĚNÍ VZP DLE PŘÍLOHY 3, ZÁK. 48/1997:

S účinností od 1. 1. 2013 jsou z Úhradového katalogu VZP ČR vyřazeny dilatany anální (kódy 0078574, 0093680 a 0093681).

ZUM Úhrady jednorázových anoskopů č. výkonu anoskopie – 15 408  
KÓD NAZ DOP MFC
0099942 Anoskop jednorázový operační, A.4023.1 šikmé zakončení, autoluminační 162,80 Kč
0099943 Anoskop jednorázový operační, A.4024.1 rovné zakončení, autoluminační 162,80 Kč
0099944 Anoskop jednorázový diagnostický, dětský A.4018 šikmé zakončení, autoluminační 108,60 Kč
0099945 Anoskop jednorázový diagnostický, dětský A.4019 rovné zakončení, autoluminační 108,60 Kč
0151179 Anoskop jednorázový operační, A.4022 rovné zakončení, autoluminační 179,40 Kč

Rychlý dotaz

Rychlý dotaz - responzivní