AAR Skřičková — vše pro proktologii

Rychlý dotaz

Jméno a Příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva

Terapie

Chirurgický výkon – chirurgické řešení je často navrhováno pro fissury v chronickém stadiu nebo pro fissury velmi bolestivé, které nezabírají nebo velmi pomalu na konzervativní postupy. 

Tento přístup je obvyklý v USA i v jiných zemích. Ve vyspělých zemích Evropy jsou populárnější metody více konzervativní, protože chirurgický výkon (parciální laterální sfinkterotomie) přináší až v 10 % různý stupeň inkontinence stolice.

Jiní autoři preferují anoplastiku, která má ale značně úzké indikace. Dříve značně populární Lordova metoda (divulze v narkóze) je ve vyspělých zemích opuštěna pro dilaceraci sfingterové manžety různého stupně až u 22 % pacientů. V posledních letech se objevily další postupy v léčení anáních fissur. Infiltrace botulotoxinem (bezpečná, efektivní metoda) a dilatační léčba (bezpečná, levná, vyžaduje trpělivost). Velmi rozšířené je použití infračerve koagulace a I nejnověji aplikace laserové energie v mírné analgosedaci.

Rychlý dotaz

Rychlý dotaz - responzivní